Aqua Solid BV

Hexelseweg 99 B
7645 AN Hoge Hexel

Tel: 06 13 50 24 93
E-mail: info@aquasolid.nl

Duurzaam waterbeheer is waar het om draait bij Aqua Solid BV

Duurzaam waterbeheer is waar het allemaal om draait bij Aqua Solid BV. Het concentreren op duurzame winning zuivering en hergebruik van industriewater. Daarom staan de klant en het milieu centraal.

Neem contact met ons op »

Aqua Solid BV ziet tal van mogelijkheden om het water beheer op duurzame wijze te verbeteren in de industrie. De industrie is een grootverbruiker van water en gebruikt het water voor diverse doeleinden. Voorbeelden waarvoor het water wordt gebruikt zijn dus;

  • Proceswater
  • Koelwater
  • Ketelwater
  • Spoelwater
  • Energiedrager

Focus duurzaam waterbeheer

Duurzaam verbeteren kan alleen als de gehele keten wordt meegenomen. Aqua Solid BV focust zich daarom op de winning. Maar ook op zuivering en hergebruik. Dus van de verschillende waterstromen in een bedrijf.

Vraag vrijblijvend een offerte aan »

Duurzaam waterbeheer

Aqua Solid BV in staat haar klanten te bedienen in verschillende afnemers markten van groot tot klein. Dit dankzij de verschillende product markt combinaties.

Opkomst van duurzaam waterbeheer

De mens moet zuinig zijn op zijn omgeving en beseffen dat natuurlijke bronnen niet onuitputtelijk zijn. Duurzaam waterbeheer is bovendien een voortvloeisel hiervan. Het begrip duurzaam staat wereldwijd hoog in de agenda. Dat is sinds het publicatie rapport Grenzen aan de Groei door de Club van Rome in 1972. Er waren bovendien genoeg milieuproblemen die zeker de aandacht vroegen.

Daar zijn de volgende drie het belangrijkste van op watergebied.

  • overstromingen
  • woestijnvorming
  • watertekorten

Er wordt meer gefocust op een nationaal beleid en kleinschaliger projecten. Hierdoor kunnen de effecten beter gemeten worden. Ook zijn de projecten eenvoudiger te financieren. Jaarlijks worden er daarom tientallen projecten in Nederland uitgevoerd. Dit gebeurt op kleine schaal om duurzaam waterbeheer en waterverbruik mogelijk te maken.

Daarom maken ook wij van Aqua Solid BV gebruik van duurzaam waterbeheer!